Biomimeticx2 (Päivi Maunu and Marko Nykänen)

Dates: 27.5.-8.6.
Project: Creating a link between visual art and bioinformation.
Bio: Working group Biomimeticx2, Päivi Maunu MA (environmental art) and Marko Nykänen PhD (cell biology and biotechnology) utilize their expertise in art and science-combining studies and works. The natural cooperation between the environmental artist and the cell biology reveals unexpected connections and solutions. The members of the team work actively and participate in festivals and conferences in their own fields.
..and same in Finnish..
Työryhmä Biomimeticx2, Päivi Maunu TaM (ympäristötaide) ja Marko Nykänen FT (solubiologia) hyödyntävät erityisosaamistaan taidetta ja tiedettä yhdistävissä tutkimuksissa ja teoksissa. Ympäristötaiteilijan ja solubiologin luonteva yhteistyö tuo esiin yllättäviä yhteyksiä ja ratkaisuja. Työryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti ja osallistuvat omien alojensa festivaaleihin ja konferensseihin.